Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / Css 3 / Kodlama Eğitimi Sözlüğü

Kodlama Eğitimi Sözlüğü

Kodlama nedir? Kodlama dilleri nelerdir? STEM nedir? İşte bunlar ve daha pek çok sorunun cevabı bu sözlükte…

Kodlama Nedir?

Diğer adıyla programlama; kelime anlamıyla belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir. Programlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır.

Kodlama Dilleri Nelerdir?

Hepsinin temelde mantığı aynı olsa da, programlama dilleri; ortaya çıkan ihtiyaçlara göre farklılaşıyor, çeşitleniyorlar. İşte Dünya’nın en popüler programlama dilleri: Java, Python, C, C#, Javascript, PHP, Visual Basic

STEM Nedir?

STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.STEM öğrencinin fen ve matematik derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşım.

Kodlama Eğitimi Kazanımları Nelerdir?

 • Bilgisayarla üretim yapmayı ve kendilerini ifade etmeyi, problemleri çözmeyi ve projeler tasarlamayı öğrenebilme
 • Akademik başarı için temel oluşturan sıralama becerileri geliştirebilme
 • Matematik ve dilianlamlı ve motive edici bir bağlamda kullanabilme
 • Algoritma kurma ve kurulan algoritmayı kodlama
 • Hesaplamalı düşünme temelinde analitik düşünebilme
 • Programlı ve değişkenleri dikkate alarak işlemler yapabilme
 • Problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşma
 • Olaylara ve problemlere farklı bakış açılarıyla bakabilme

21.yy Becerileri Nelerdir?

 • Okuma/Dil Becerileri
 • Matematik Okuryazarlığı
 • Fen Okuryazarlığı
 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
 • İletişim ve İşbirliği
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • İnisiyatif Kullanma ve Kendini Yönlendirme
 • Sosyal, Kültürler Arası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk
 • Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik
 • Medya, Enformasyon ve ICT Okuryazarlığı

Hesaplamalı Düşünme Nedir?

Computational Thinking (Hesaplamalı Düşünme) terimini bilgisayarları üretim amaçlı olarak hayat problemlerinin çözümünde kullanabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmak diye tanımlamak mümkündür.

Akış Şeması Nedir?

Bir algoritmayı daha görsel bir biçimde gösterebilmek amacıyla kullanılan şema.

Algoritma Nedir?

Belirli bir iş ve görevin yapılmasında ya da bir problemin çözümünde kullanılan yöntemin her bir adımının oluşturduğu yol haritası.

 

Blok Tabanlı Kodlama Nedir?

Grafiksel programlama ortamlarıdır. Bu tür ortamlarda kodlama işlemi, programlama dilinin sözdizim kurallarına göre bir kod yazılmasına gerek kalmadan, görsel nesnelerin ekran üzerinde sürükle-bırak mantığıyla yapılabilmektedir.

Metin tabanlı Kodlama Nedir?

Programlama dilinin sözdizim kurallarına uygun olarak metin tabanlı karakterlerin kullanılması ile yapılan kodlamadır.

Arayüz Nedir?

Bir bilgisayar programı ile kullanıcı arasındaki etkileşimi sağlayan birim

IDE Nedir?

IDE (Integrated Development Environment – Tümleşik Geliştirme Ortamı): Bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde program geliştirebilmesini amaçlayan kod yazım editörü.

 

About admin

Check Also

Mersin Web Tasarım Hizmetleri

Son yıllarda önemi fazlası ile artan ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte en gerekli iş kollarından …