Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / Seo / İçerik ve İçerik Yönetimi

İçerik ve İçerik Yönetimi

Başta teknoloji ile ilgili alanlar olmak üzere çeşitli araştırmalara konu olan içerik yönetimi, birçok araştırmaya kaynak teşkil etmiştir. İçerik yönetiminin kavramsal olarak açıklanmasında önce içerik kavramının ne olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu kavram tanım olarak genel bir ifadeyle; “bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva” olarak ifade edilmektedir. Oxford Sözlüğünde (2011) ise içerik; “bir web sitesi ya da elektronik ortamdaki bir aracın içerisinde mevcut olan kayıtlı bilgi” olarak nitelendirilmektedir. Kavramın aynı zamanda belge yönetimi alanı ile de ilişkilendirilerek “bir belgenin oluşturulma nedenlerinden biri” olarak ifade edildiği görülmektedir. Yapılan çalışmalardan hareketle içeriğin; ilgili olunan alanla ya da konuyla ilgili ortaya çıkan bütün ürünleri ve/veya hizmetleri kapsayan, formattan bağımsız bir kavram olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde yaşanan hızlı bilgi artışının da etkisiyle hangi alanda olursa olsun içeriğin; yönetimsel uygulamaların kapsamında yer alan temel bir kavramı sembolize ettiği söylenebilir. İçerik yönetimi kavramı ile olarak literatürde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Daha çok kurumsal boyutlarda ele alınmış bir kavram karşımıza çıkan içerik yönetimi terim, web kaynakları ve elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarına yönelik kullanılmaktadır. İçerik yönetiminin kapsam olarak ilgili olunan konuda bir bütünü içermesi ve bilginin bulunduğu ortamların çeşitlenmesinden kaynaklanan nedenlerden dolayı konu ile ilgili farklı yorumlar yer almaktadır. Bu çalışmalarda içerik yönetimi en genel anlamıyla; herhangi bir formdaki bilginin yayınlanmasını, organizasyonunu, yönetimini destekleyen işlemler ve teknolojiler bütünü olarak ele alınmıştır. Web kaynakları açısından içerik yönetimi, web varlıklarının doğru zamanda, tutarlı, iş birliği sağlayan, tekrarlanabilir ve yeniden üretilebilir bir şekilde gelişimini yöneten bir disiplindir. İçerik yönetiminin kurumsal açıdan ele alındığı yaklaşımlarda ise kavram; kurumsal bilginin oluşturulma, yayınlanma, paylaşılma ve depolanma süreçlerini içeren bir yapı olarak görülmektedir.

About admin

Check Also

Seo Danışmanlığı Hizmetinin Öneminin Bilincinde Olmak

İnternet dünyasında iyi bir yere gelebilmek için web sitesi sahibi olmak yeterli değil. Doğru içeriklere …