Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / Uncategorized / REKLAM BÜTÇESİNİN SAPTANMASI

REKLAM BÜTÇESİNİN SAPTANMASI

Reklam hedefleri belirlendikten sonra firma her bir ürün için reklam bütçesini belirlemek zorundadır. Firmalar genellikle yıllık olarak reklam bütçelerini belirler. Yıllar boyunca reklam bütçesinin saptanmasında çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Ekonomi teorisine göre reklam bütçesinin tespitinde marjinal analiz yöntemi kullanılır. Bu yöntem marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olduğu noktaya kadar reklama ayrılacak bütçenin arttırılmasını gerektirir. Ancak bu yöntem uygulanabilirliği güç olan bir yöntem olan bir yöntem olmanın yanı sıra reklamın gecikmeli etkiye sahip reklam kontrol edilebilir değişkenlerden biri olduğunu göz ardı eder. Ayrıca rakiplerin faaliyetleri çevresel faktörlerde bu yaklaşımda ihmal edilmektedir. Şimdi kısaca yaygın olarak kullanılan bütçe belirleme yöntemlerine değinelim.
A) Katlanabilir Miktar Yöntemi :
Bu tür bir belirlemeyi bir yöntem olarak bile tanımlamak mümkün değildir. Buna rağmen özellikle küçük firmalar ne kadarlık bir reklam harcamasına katlanabilirler ise bu miktarı reklam bütçesi olarak belirlerler.
B) Keyfi Saptama Yöntemi :
Karar verici çoğunlukla kişisel yargı ve deneyimine dayanarak belirli bir tutarı reklam bütçesi olarak belirlerler.
C) Satışların Yüzdesi Yöntemi :
Geçmişte en çok kullanılan bir yöntem olan satışların yüzdesi yöntemi oldukça hesap kolaylığı olan bir yöntemdir. Genellikle satışların (cari veya tahmini) belirli bir yüzdesi alınarak bütçe belirlenir. Bu yöntemde belirli bir oran tamamı ile deneyim ve yargıya bağlı olarak belirlenir. Bu yöntem kapsamında işletmenin içinde bulunduğu endüstri kolundaki reklam / satışlar oranının kullanılması da mümkündür.
Ancak bu yöntemde çoğunlukla geçmiş yılların verilerine dayandığından değişen
Pazar koşulları göz önüne alınmamaktadır. Ayrıca reklam harcamasını satış hasılatına bağlamak satışı sebep reklamı sonuç olarak görmek demektir. Böylece satış geliri fazla iken fazla reklam, az iken az reklam yapılacağı ileri sürülür. Oysa satışların düştüğü durgunluk dönemlerinde daha fazla reklam yapmak gerekmektedir.
D) Satış Ünitesi Yönetimi :
Bu yöntem satışların yöntemi yüzdesi yönteminin bir benzeri niteliğindedir. Bu yönteme göre, reklam bütçesi geçmiş yıllarda satılan veya gelecek yıllarda satılacağı tahmin edilen mamul birim başına reklam harcaması hesaplanarak belirlenir.
E) Reklam Göstergesi Yöntemi:
Bu yöntemin temeli firmanın aynı endüstri kolundaki rakiplerinin reklam faaliyetlerine uygun bir reklam bütçesi saptamasıdır. Bu yöntemin en büyük sakıncası her firmanın amaçlar sorunlar, pazarlama unsurlarının kompozisyonu, Pazar payı vb. konular açısından farklı koşullar içinde olmasıdır. Dolayısıyla güvenilir bir yöntem değildir. Doğal olarak rakiplerin reklam harcama ve uygulamalarını izlemek işletme açısından faydalı ve gereklidir. Ancak doğrudan rakipleri taklit etmeyi uygun bir çözüm olarak ileri sürmek çok güçtür.
F) Hedef – Faaliyet Yöntemi:
Bu yöntemde bütçe dönemi için reklam hedefleri saptanır ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetlerin maliyeti hesaplanarak reklam bütçesi belirlenir. Dolayısıyla önce reklam bütçesinin belirlenip sonra mal veya satış bölgelerine göre bütçenin dağıtıldığı yukarıdaki yöntemlerden farklı bir yaklaşıma dayanır.

About admin

Check Also

Hosting ve Domain Nedir?

Kendinize ait bir web sitesi kurmak istiyorsanız önce bir domain (alan adı) almalısınız daha sonra …