Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

GOOGLE ARAMA SONUÇLARININ GÜVENİLİRLİĞİ ARAŞTIRMASI

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Bu çalışmanın amacı, Google arama motorunda yapılan aramaların sonucunda ilk sayfalarda çıkan sonuçların güvenilirliğini araştırmaktır. “Güvenilir sonuç” kavramı kısaca irdelendikten hemen sonra Halkla İlişkiler bağlamında en çok aranan kelimeler içinden örnek olarak seçilen anahtar kelimelerin Google’da ne tür sonuçlar getirdiği ve bu sonuçların ne kadar güvenilir …

Devamı

WEB SAYFASI ANALİZİ

Bir web sayfasındaki bilgilerin, kâğıt üzerindeki bilgilerden en büyük farkı sunum tarzıdır. Bir kitap okuyucusu ile bir web gezginini bilgilere ulaşma şekli bakımından kıyaslayacak olursak bazı psikolojik faktörlerin önem kazandığını görürüz. Web gezginleri genel olarak çabuk bıkan, çabuk sinirlenen ve dikkatsiz araştırmacılardır. Web’in gelişip yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan “Internet’te sörf yapma” …

Devamı

Neden Bir Reklam Ajansı İle Çalışmalıyız?

Bir işletmeye sahipseniz ve hedef kitlenize ulaşamıyor musunuz? O zaman bir reklam ajansıyla çalışmanız gerektiğini bilmelisiniz. Öncelikle reklam ajansı nedir buna bakalım. Reklam Ajansı: Reklam ajansları firmaların kullanacakları iletişim tekniklerinin saptanmasından başlayarak, firmalar adına yaratıcı tasarımlar üreterek bu tasarımların uygulanmasını sağlayan bütünleşmiş bir tanıtım hizmeti sunan kuruluşlardır. Reklam ajanslarının işleri, …

Devamı

Kişisel Markanızı Güçlendirmenin 5 Yolu

Sadece ürünlerin ve hizmetlerin bir markası olmaz. Siz de aslında bir markasınız ve de kişisel markanıza yatırım yapmalısınız. Adınız söylendiğinde akla gelen şeyler de imajınızdır. Doğru bir imaj yönetimi yaparak marka değerinizi yükseltebilir, sosyal ve iş hayatınızdaki başarınızı ikiye katlayabilirsiniz. Kişisel markanızı güçlendirmenin 5 yolu ile nasıl daha güçlü bir izlenim bırakabileceğinize yakından bakalım. …

Devamı

REKLAM VE İLETİŞİM

İnsan veya insan grupları ortak anlamlar vasıtasıyla ilişki kurarlar. İnsanlar, bu ortak anlamların kullanılmasıyla karşılıklı olarak istenen yönde duygu, düşünce, tutum ve davranış yaratmaya çalışırlar. Bu süreç, iletişim olarak adlandırılır. Yukarıda belirtilen kavramlara bağlı olarak iletişimde anlam yaratmaya çalışan bir kaynak, anlam taşıyan bir mesaj ve mesajın ulaşması amaçlanan bir …

Devamı

Kurumsal İçerik Yönetiminin Bileşenleri

KİY uygulamalarında kullanılan bileşenler kurumsal bilgi sistemlerinde yer alan içerik unsurlarının bütünleşik bir yapıdan yönetimini ve kullanıcıların iş süreçlerinde etkililiğini sağlamaktadır. Bu süreçte KİY bileşenleri iş süreçlerinin hızlı ve kurumsal işleyişe uygun bir yapıda yürütülmesinde önemli bir etkiye sahiptir. KİY bileşenleri içerisinde en çok yönetim bileşeni ile bağlantılı bir yapı …

Devamı

Kurumsal İçerik Yönetimi

Kurumlar, insanlar ve gruplar arası ilişki ağlarından oluşan ortak bir değerler dünyasını, zihinsel ve duygusal ilişkileri düzenleyen informal bir yapıyı geliştirip sürekliliğini sağlamaktadırlar (Vural, 2005, s.39). Günümüzde kurumların ürettikleri içerik unsurları kâğıt ortamından daha fazla elektronik ortamda bulunmaktadır. Kurumlar, sahip oldukları teknolojik olanaklar ve altyapıları ile sürekli olarak kurumsal bilgiye …

Devamı

İçerik ve İçerik Yönetimi

Başta teknoloji ile ilgili alanlar olmak üzere çeşitli araştırmalara konu olan içerik yönetimi, birçok araştırmaya kaynak teşkil etmiştir. İçerik yönetiminin kavramsal olarak açıklanmasında önce içerik kavramının ne olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu kavram tanım olarak genel bir ifadeyle; “bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva” olarak ifade edilmektedir. Oxford Sözlüğünde (2011) ise …

Devamı

Yeni Medya

Yeni medya teknik açıdan bilgisayar ve enformasyon teknolojileri ile özdeşleşmiş bilginin, dijital formda taşınıp iletildiği bir medyadır. Yeni medya herhangi birinin binlerce kişiye kolayca ulaşabilme (mesajını/içeriği iletebilme – alabilme) imkanı bulduğu medyadır. Bireyler arası iletişimin bir özgürlük olarak teşvik edildiği, sıradan insanın binlerce kişiye doğrudan ulaşmasının eskisi gibi korku yaratmadığı …

Devamı

TÜKETİCİLERİN MARKAYA DUYDUĞU GÜVEN VE MARKA BAĞLILIĞI İLİŞKİSİ

Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu günümüzde, tüketici istek ve ihtiyaçları sürekli değişimler göstermektedir. Bu değişime cevap verebilmek ise işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri adına önem arz etmektedir. Değişime yönelebilmek için işletmelerin tüketicilerin istekleri, zevk ve alışkanlıkları üzerine yoğunlaşması ve söz konusu etmenler çerçevesinde ürünlerine yeni özellikler yüklemesi gerekmektedir. Rekabetin hızla arttığı bu …

Devamı